Teken en adviesbureau Maass realiseert voor u:

Splitsingstekeningen

een beeldende weergave van de grenzen van de gemeenschappelijke dan wel privéruimten conform de eisen die het Kadaster hieraan stelt.

Ondersplitsingen

het kan voorkomen dat een deel van een gebouw verder wordt ondergesplitst.
Dit wordt in een aparte splitsingstekening weergegeven.

Wijziging in splitsingen

als er in de verdeling van het eigendom veranderingen moeten worden weergegeven

Concept-splitsingstekening

deze tekening dient vaak als een functioneel discussiestuk voor partijen in een eerste fase van ontwikkeling.

Indicatie van bruto-vloeroppervlakten

appartementsrechten in m2 weergegeven, dit dient als grondslag voor breukdelen.

De splitsingstekening wordt vervaardigd volgens de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 en volgens de richtlijnen Kadaster.

Over ons

Teken en adviesbureau Maass bestaat sinds 1997 in Maastricht. Het maken van splitsingstekeningen voor klanten, wordt met Kadastrale kennis en -achtergrond en met veel plezier gedaan. Sinds 2001 werken vader (Hans Maass) en dochter (Ingeborg Maass) samen. Waarbij de core-business, het maken van splitsingstekeningen, 100% de aandacht krijgt en continue een ontwikkeling doormaakt.

In 2009 neemt Ingeborg Maass de verantwoordelijkheid voor het teken en adviesbureau voor haar rekening. Als zelfstandig onderneemster geniet zij van de diversiteit aan taken die dit met zich meebrengt. De vele verschillende splitsingsprojecten in Limburg en in de rest van het land maken het mogelijk met veel mensen op verschillende plekken samen te werken.

De tekeningen zijn vaak binnen een korte tijd klaar. Het is iedere keer weer de uitdaging niet alleen een juiste juridische tekening te maken die bij het Kadaster aangeboden kan worden… maar ook heldere informatie te verschaffen die u helpt de juiste keuzes te maken in de eigendomsverdeling. In de afgelopen 15 jaar hebben wij veel ervaring opgedaan met het splitsen in appartementsrechten van hele grote bouwprojecten, maar ook hele kleine. Het splitsen van zowel bestaande bouw als nieuwbouw is ons dagelijks werk.

Benodigde gegevens en informatie

Om een splitsingstekening voor u te kunnen maken ontvangen wij graag:

- een kadastraal kaartje

- een bouwtekening (digitaal of een papieren afdruk)

- uw contactgegevens

Overleg met u is vaak gewenst. Het is onze ervaring dat er tijdens het maken van een splitsingstekening vaak veel opties zijn die afhankelijk zijn van uw wensen wat betreft de verdeling van het eigendom.

Contactgegevens

Teken en adviesbureau Maass
Pastoor Habetsstraat 27
6217 KK Maastricht
T 06 - 1268 4903
E info@ingeborgmaass.nl